Articles de Xavier Berenguer
CAT  |  ESP  |  ENG
* amb altres autors
Varis
El mes va començar a Catalunya amb unes imatges que van impressionar mig món (2017)
En memòria del professor Martí Vergès (2016)
A propòsit de la pel·lícula Easy Rider (1993)
Paral·lelismes entre la ciència prehistòrica i l'actual (1987)
Notes setmanals sobre tecnologia (1986)
Preguions
Vídeo commemoratiu (2010)
Reportatges per a un programa de televisió (1993)
Pel·lícula sobre els inicis de la seva lluita (1977*)
Optimització combinatòria
Una solució polinòmica per aquest problema combinatori (1982*)
Panorama de la recerca sobre un problema de la teoria de grafs (1981)
Definicions, exemples i límits dels camins en les xarxes (1981*)
Optimització de circuits en grafs connectats (1979)
Algorítmica per a l'obtenció de conjunts estables (1979*)
Solucions aproximades per a certs problemes de grafs (1978)
Anàlisi i heurística del problema del repartiment (tesi doctoral, 1975)


Webs de X. B.