Articles de Xavier Berenguer
CAT  |  ESP  |  ENG
* amb altres autors
Varis
Si hi ha vida més enllà de la Terra, com saber-ho? (2024)
El sòl, font d'aliments i de vida (2023*)
Les primeres petjades sobre la Lluna són històriques, també ho són algunes paraules pronunciades aleshores pels astronautes que les van protagonizar (2019)
El crit amb el qual els mariners anunciaven la proximitat de terra ferma adquireix actualment un nou significat (2019)
En memòria del professor Martí Vergès (2016)
A propòsit de la pel·lícula Easy Rider (1993)
Paral·lelismes entre la ciència prehistòrica i l'actual (1987)
Notes setmanals sobre tecnologia (1986)
Preguions
Vídeo commemoratiu (2010)
Reportatges per a un programa de televisió (1993)
Pel·lícula sobre els inicis de la seva lluita (1977*)
Optimització combinatòria
Una solució polinòmica per aquest problema combinatori (1982*)
Panorama de la recerca sobre un problema de la teoria de grafs (1981)
Definicions, exemples i límits dels camins en les xarxes (1981*)
Optimització de circuits en grafs connectats (1979)
Algorítmica per a l'obtenció de conjunts estables (1979*)
Solucions aproximades per a certs problemes de grafs (1978)
Anàlisi i heurística del problema del repartiment (tesi doctoral, 1975)


Webs de X. B.