Informàtica i superburocràcia
per Xavier Berenguer
'Noves tecnologies: Risc i alternatives', Fundació Jaume Bofill/Edicions La Magrana, novembre 1986
Arxiu PDF

Articles de X. B.