Tres músicsLeonard
Bernstein


George
Gershwin


Héitor
Villa-Lobos
Tres preguions de Xavier Berenguer
per al programa Estudi 8
dirigit per Eugènia Boncompte
(Televisió de Catalunya, 1993)Articles de X. B.
1997