Mestre Martí
per Xavier Berenguer
Contribució a la web In Memoriam Martí Vergès (1932-2015)
Abril 2016
Arxiu PDF

Articles de X. B.