El problema del repartiment
per Xavier Berenguer
Universitat Politècnica de Barcelona (juny 1975)
Tesi doctoral
(primera en catalĂ  a la UPB)
Apte cum laude
Arxiu UPC

Articles de X. B.