Les transformacions admissibles lineals
per al problema del repartiment
per X. Berenguer
QÜESTIÓ v. 2 n. 2 (juny 1978)
Arxiu PDF

Articles de X. B.