Vistes aèries

Fotografies de Ton Tarragó preses des d’un helicòpter (1998)

Fotografies