Del bit al bot
El discret encant de l'ordinador
Blog successor de
DIGITS · Del número al bit

Terra a la vista!

La Terra, fotografiada des dels anells de Saturn per la sonda Cassini (NASA, 2013)
  • 28.9.2019
El crit amb el qual els mariners anunciaven la proximitat de terra ferma adquireix actualment un nou significat.

Estar al núvol

Internet = dades + relacions entre dades (imatge HD Wallpapers)
  • 30.8.2019
Part de les nostres vides transcorre a la xarxa, i això té el seu preu.

Paraules en la Lluna

Neil Armstrong, reflectit en la visera de Buzz Aldrin (NASA, 1969)
  • 1.8.2019
Les primeres petjades sobre la Lluna són històriques, també ho són algunes paraules pronunciades aleshores pels astronautes que les van protagonizar.