Última actualització:
gener 2008


Documental interactiu

Això és un catàleg de recursos al voltant dels interactius multimèdia dedicats a descriure i interpretar la realitat amb un propòsit divulgador, testimonial o d'assaig.

Entroncat amb l'audiovisual documental, el Documental interactiu procura explotar les qualitats de la digitalització: diversitat de mitjans, multiplicitat de mirades, recepció individualitzada, contribució de continguts per part dels espectadors, etc.

Es tracta d'una nova manera d'explicar la realitat i de difondre els coneixements i les idees en la qual la interacció constitueix un element addicional, i alhora essencial, de l'autoria. Després d'una primera etapa de produccions en CD-ROM (les més destacades es ressenyen també en aquest catàleg) la plataforma de presentació és, actualment, Internet.

Iniciat el 2002 i tancat el 2008, aquest lloc
conté una sèrie de referències i de webs per a la comprensió i l'estudi d'aquest gènere.
Bibliografia
Arts
Ciències
Persones
Productors
Altres
impressa i en línia

i cultura

i tècniques

pobles i històries

i exhibidors

recursos

Pàgines de X.B.