Universitat Pompeu Fabra Estudis d'Enginyeria Informàtica


'Neurar'
Art i
tecnologia:
imatgesAproximació a la cultura visual digital i als mitjans i tecnologies que l'han fet possible. 
L'assignatura es compon de dos mòduls: Figures i càlculs i Imatgeria digital. En el primer es descriu una historia del càlcul en paral·lel amb una història de les imatges, des dels pictogrames i l'àbac fins al cinema i l'ordinador. En el segon mòdul s'estudia l'aplicació de l'infografia a la comunicació, la cultura i l'entreteniment.
En acabar-la, l'estudiant haurà adquirit un coneixement de la història dels mitjans visuals i, en particular, del digital. També haurà reflexionat sobre la creació digital i estarà en millors condicions per participar-hi.

Programa


Figures i càlculs (primer trimestre)

1. Signes
Pictogrames. Números. Escriptures primitives. Alfabet. Àbac

2. Ciència grega
Art, filosofía, física i geometria. Cosmologia. Roma

3. Penombra i llum
Cristianisme. Numeració àrab. Rellotges i autòmates. Heliocentrisme

4. Revolució científica
Estudis de la llum. Leonardo. Galileo. Imprempta. Sumadores. Newton

5. Precinema
Revolució industrial. Llanternes i joguines òptiques. Babbage

6. Dues cultures
Avantguardes artístiques. Ràdio i TV. Calculadores electromecàniques

7. Animació
Pioners. Cinema d'animació. Disney. Cinema experimental. Vídeoart

8. Efectes especials
Sonor, color i formats. Efectes especials. Cinema de fantasia i ciència ficció

9. Informàtica
Cibernètica. Primers ordinadors. Programació. Infografia

Imatgeria digital (segon trimestre)

0. Introducció
El mitjà digital d'aplicació a l'audiovisual: simulació, generació i interacció

1. Infografia
Història. Imatge fixa i en moviment. Ordinador personal. Interactivitat

2. Animació per ordinador
Publicitat, televisió, parcs, arquitectura, visualització científica...

3. Historietes
Narracions breus. Animacions d'autor. Curtmetratges

4. Cinema
Efectes digitals. Cine 3D. Cine compost

5. Càlcul d'imatges
Procediments de generació visual. Imatges evolutives. 

6. Interactius documentals
Referencials, infantils i educatius. Documentals. Creació lliure i instal·lacions

7. Jocs i ficció
Tipologia. Jocs d'aventura. Experiències compartides. Narrativa no lineal.

8. Mitjà digital
Variables i caracterització de la interactivitat. Perspectives de la creació digital
Hi ha disponibles les diapositives de classes de dues assignatures afins


Recursos

Figures i càlculs
Àlbums d'estudi
Imatgeria digital
DÍGITS
del número al bit
Galería 3D
col·lecció d'animacions
Bibliografia

Cursos per X.B.