Imatgeria digital

Imatgeria digital és un àlbum en línia per l'estudi dels ordinadors i la comunicació visual.

Es tracta d'una documentació organitzada en 8 quaderns, cadascun amb un conjunt d'estampes, que són pàgines amb una imatge acompanyada d'un comentari. Els comentaris estan fets per estudiants contribuïdors dels cursos.

Iniciat al 2000 i tancat el 2009, Imatgeria digital conté unes 400 imatges, més de la meitat comentades
(quan una imatge no té comentari el títol apareix ·entre punts·).

1
1. Infografia : índex
            d,estampes

2
2. Animació per
            ordinador : índex d,estampes

3
3. Historietes : índex
            d,estampes

4
4. Cinema : índex
            d,estampes

Infografia

Animació per
ordinador


Historietes


Cinema5
5. Interactius
            documentals : índex d,estampes

6
6. Jocs i ficci— :
            índex d,estampes

7
7. Jocs i ficció :
            índex d,estampes

8
8. Mitjà digital :
            índex d,estampes

Càlcul
d'imatges


Interactius
documentals


Jocs i ficció

Mitjà digital


Pàgines de X.B.