Universitat Pompeu Fabra
Doctorat en Comunicació Audiovisual 1997-99
Xavier Berenguer
Imatges evolutives
Imatges evolutives
formes produïdes pel programa GAIA
Les animacions artístiques creades per procediments informàtics
Programa

1. Arts i tecnologies
Les dues cultures, dels grecs als romàntics. Les avantguardes pictòriques. Realisme i abstracció. Tecnologies i creació

2. Cinema experimental
Les imatges no realistes. El cinema abstracte, absolut, calculat, etc. Videoart. El cinema "expandit"

3. Algoristes
El programa informàtic com a motor. Artistes que usen programes per a generar imatges

4. Música visual
Complementarietat aural i visual, de Pitàgores a John Whitney. El fenomen de la sinestèsia

5. Tècniques de generació
Tècniques funcionals i manipulatives. Tècniques evolutives. Teories del caos. Fractals. Algorismes genètics

6. Vida artificial
Evolucionisme i creació visual. Experiències en línia. Intel.ligència artificial i realitat virtual

RecursosRecursos


Cursos per X.B.