Imatges evolutives
Recursos
Recursos
Bibliografia
articles i llibres impressos
Bibliografia digital
documents a la xarxa
Autors
artistes i productors d'imatges
Organitzacions
associacions, centres de recerca i congressos
Programari
software per a generar formes i animacions
Altres
directoris, revistes i llocs diversos

versión
en español


directori elaborat en el marc del curs
Imatges evolutives
Imatges
                    evolutives