Universitat Pompeu Fabra
Estudis de Comunicació Audiovisual'The abyss'
Audiovisual
digitalIntroducció a la cultura digital i a la comunicació audiovisual mitjançant ordinadors. Primer es revisa la història dels números, el càlcul i la informàtica. A continuació es descriu l'animació per ordinador. Després s'estudia la generació d'imatges. A continuació la interactivitat i la nova narrativa. Finalment es reflexiona sobre el mitjà digital en general.
En acabar l'assignatura, l'estudiant coneixerà els antecedents d'aquest mitjà, la seva aplicació a l'entreteniment, l'educació i la cultura, així com el seu potencial creatiu.
Programa


Diapositives de classes


1. Números i càlculs


Números. Ciència grega. Numeració àrab. Calculadores. Mesures del temps i de l'espai. Ciència moderna.


0. Introducció

10. Signes
11. Ciència grega
12. Penombra i llum
13. Ciència moderna
2. Informàtica

Màquines de Babbage. Càlculs lògics. Electromecànica. Cibernètica. Electrònica. Ordinadors.20. Informàtica: antecedents
21. Infografia
3. Animació per ordinador

Animació tradicional, cinema d'efectes.
Infografia. Publicitat, televisió, parcs, arquitectura, visualització científica, patrimoni històric. Historietes. Cinema. Fotorrealisme.30. Animació: antecedents
31. Cinema d'efectes: antecedents
32. Animacions per ordinador
33. Historietes
34. Cinema digital

4. Generació

Antecedents: Autòmats. Música visual. Cinema experimental. Procediments avançats de síntesi visual. Imatges evolutives.40. Generació: antecedents
41. Càlcul d'imatges
5. Interacció

Tecnologies interactives. Ordinador personal. Xarxa. Interactius documentals. Jocs d'aventura i d'estratègia. Narrativa no lineal. Caracterització dels interactius. Perspectives de la creació digital.


50. Interacció: antecedents
51. No ficció interactiva
52. Videojocs
53. Narrativa interactiva
54. El mitjà interactiu
Recursos

DIGITS
del número al bit
Galería 3D
col·lecció d'animacions
Bibliografia Narrativa interactiva
Documental interactiu

Cursos per X.B.