Belltall i la seva gent

Col·lecció de vint-i-una fotografies agrupades en quatre moments del segle passat. Quatre imatges de les dues primeres dècades; quatre més dels anys trenta; vuit dels anys quaranta; i per últim, cinc dels anys seixanta. Corresponen majoritàriament a fotografies de grup fetes davant de l’església.

Per mitjà d’aquest material gràfic a l’entorn de Belltall i la seva gent pretenem acostar-nos a les persones, a la seva forma de vida i cultura en el passat. Una primera constatació a fer i que es desprèn de l’observació de les imatges és que, a Belltall, hi vivia molta gent. Quants infants i joves, s’hi veuen! Recordem que, als anys vint del segle passat, Belltall tenia més de quatre-cents habitants (concretament, l’any 1929 assolia els 452).

Segur que moltes cases disposen d’imatges d’interès amb anys d’història. Aquest material, si ens el feu arribar, el donarem a conèixer agrupat en diferents àmbits i en la web de l’Associació de Veïns.

El que presentem és només una petita mostra. Per a l’any vinent volem fer una altra exposició dedicada a altres apartats (retrats, treball, costums…).

Josep Miró (Festa Major 2007)