Pàgines de Fra Ricard

Il·lustracions, apunts i rodolins que en Llorenç Miró i Tous de Ca l’Ignasi —Flari Ricard de Poblet— va realitzar al llarg de la seva vida (1927-2018).

Pàgines de Fra Ricard
(PDF)