Porca miseria

Pati de cal Gran, una freda matinada d’hivern (febrer 1965).
Intervenen: Josep Maria de cal Lluc, Josep de cal Tomàs, Ton, Jaume & Rosa de cal Gran, Ramon, Ramona, Santiago i Anton Maria de cal Roig, Maria, Joan i Dolors de cal Joan del Bisbe. Càmera: Xavier Berenguer de cal Gran.