Verge del Tallat


Reportatge sobre la coronació de la Verge del Tallat a Rocallaura que va tenir lloc el setembre de 1954. Pel·lícula realitzada per Calafell. DVD editat per l’Arquebisbat de Tarragona (2010).